A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung các giải pháp đồng bộ để thực hiện thành công 3 khâu đột phá

Trước thềm Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, đại tá Nguyễn Minh Hiến - Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Bình Ðịnh xung quanh những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ đến.

Đại tá Nguyễn Minh Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã An Trung (huyện An Lão). Ảnh: HP

● Xin đồng chí cho biết phương hướng, mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Quân sự tỉnh?

- Đầu tiên là phải quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ đó, tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và các địa phương vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “âm mưu phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Tập trung xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

● Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu chung đó, đâu là những khâu đột phá được Đại hội xác định để thực hiện trong nhiệm kỳ đến, thưa đồng chí?

- Tiếp thu định hướng của Quân khu V, kế thừa 3 khâu đột phá từ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, Đại hội lần này xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một là nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, diễn tập ở các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hai là xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, cải cách hành chính quân sự tốt. Ba là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp mẫu mực, năng động, trách nhiệm cao, hành động hiệu quả.

● Để thực hiện thành công 3 khâu đột phá đó đòi hỏi phải có nhiều giải pháp được chú trọng triển khai đồng bộ...

- Đúng vậy. Với khâu đột phá thứ nhất, Đảng ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, sát thực tiễn từng nhiệm vụ, từng địa bàn, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, huấn luyện thể lực nâng cao sức khỏe bộ đội. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian quy định, kiểm tra thực chất, hiệu quả, kiên quyết chống bệnh thành tích...

Với khâu đột phá thứ hai, Đảng ủy sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng. Đồng thời, đẩy mạnh đột phá tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính quân sự; tăng cường kỷ cương, giữ vững nguyên tắc theo hướng khoa học, dân chủ; phân công, phân cấp rõ ràng, tổ chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, tránh chồng chéo.

Trong khi đó, để đạt kết quả tốt ở khâu đột phá thứ ba, cần cụ thể hóa, ban hành và thực hiện đầy đủ quy chế, quy trình, nguyên tắc tiến hành công tác cán bộ; coi trọng công tác nhận xét, đánh giá đúng, khách quan đối với cán bộ để có cơ sở sử dụng, bố trí phù hợp.

● Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

 

 

 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

100% đảng bộ, cấp ủy Hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 90% trở lên Hoàn thành tốt nhiệm vụ và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đánh giá, xếp loại hằng năm có 100% cán bộ Hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 80% trở lên Hoàn thành tốt nhiệm vụ và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phấn đấu xây dựng số cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn Vững mạnh toàn diện đạt từ 80% trở lên, trong đó có trên 20% Vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tỉnh và 11/11 huyện, thị xã, thành phố phân bổ nguồn lực, bảo đảm ngân sách xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ.

100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó: 90% cán bộ tiểu đoàn, 75% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện khá, giỏi (35% giỏi).

Kiện toàn đủ 100% các đầu mối tổ chức và thực hiện việc điều chỉnh tổ chức biên chế LLVT tỉnh theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; bảo đảm 100% quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

 

 

NGUYỄN VĂN TRANG (Thực hiện)

 

 

 

 

 

 


Nguồn:www.baobinhdinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết