A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) coi đây là “cánh tay nối dài” của Ban CHQS huyện, thành phố, trong đó thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đến nay, cán bộ quân sự cấp xã của tỉnh đã qua đào tạo là 700 đồng chí; có 386 đồng chí đã được bố trí vào vị trí cán bộ Ban CHQS cấp xã, trong đó có 183 đồng chí được bổ nhiệm vị trí chỉ huy trưởng, 58 chỉ huy phó, 106 đồng chí phát triển lên giữ cương vị công tác cao hơn... Đối với số cán bộ đã qua đào tạo nhưng chưa được bổ nhiệm, Bộ CHQS tỉnh đang tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo ưu tiên tuyển dụng vào các vị trí quân sự của các xã còn thiếu và có kế hoạch thay thế các cán bộ chưa qua đào tạo cơ bản về quân sự.

 

Một buổi huấn luyện của lực lượng dân quân, tự vệ xã Hải Hưng (Hải Hậu).
Một buổi huấn luyện của lực lượng dân quân, tự vệ xã Hải Hưng (Hải Hậu).

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã có đủ trình độ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh mở 1 lớp đào tạo cán bộ trung cấp ngành quân sự cơ sở cho 128 đồng chí. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển chọn, quy hoạch nguồn gắn với đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ cấp xã. Đặc biệt, triển khai thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện rà soát, lựa chọn cử thành phần đi học tạo nguồn cho cơ sở, bảo đảm đúng quy trình tuyển chọn. Đồng thời chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tuyển chọn nguồn, khảo sát về số lượng, chất lượng, nhu cầu nguồn nhân lực để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ đã qua đào tạo đảm bảo cơ cấu cân đối, đồng bộ, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, vừa có nguồn kế tiếp lâu dài; trong đó chú trọng nguồn tại chỗ, đào tạo theo địa chỉ, tập trung vào các đối tượng cán bộ Ban CHQS cấp xã, xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục đào tạo, tổ chức điều hành huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định, lấy người học làm trung tâm, lấy huấn luyện thực hành là chính, nội dung đào tạo tập trung đi sâu vào các nội dung: Phương pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện điều lệnh, thể lực... Kết thúc khóa học, qua kiểm tra, đánh giá 4 nội dung gồm: chính trị; phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh; điều lệnh đội ngũ; xây dựng văn kiện, kết quả đều đạt 100% khá, giỏi (trong đó 26,02% giỏi; 73,98% khá). Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức mở lớp tập huấn cho 100% cán bộ chỉ huy trưởng cấp xã; nội dung tập huấn tập trung vào khâu yếu, mặt yếu qua hoạt động thực tiễn tại cơ sở. Đây cũng là nội dung mới, do đó Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố sau đợt tập huấn, mỗi huyện lựa chọn 1 khung tập tổ chức luyện tập và làm điểm cho các xã còn lại tham quan rút kinh nghiệm.

Để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã đáp ứng tốt với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hình mới, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần tích cực vào công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đảm bảo là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở; thực hiện củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban CHQS xã theo đúng luật định. Tổ chức biên chế đủ số lượng, chất lượng; ưu tiên những đồng chí đã qua đào tạo ngành quân sự. Tích cực, chủ động nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua tập huấn, giao ban tháng, tăng cường công tác hội thi, hội thao, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã. 

Việc đào tạo và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã là nhiệm vụ vừa có tính cơ bản lâu dài, vừa có tính cấp bách  nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị ở cơ sở; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết