A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Cựu chiến binh tỉnh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền

Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thi đua sản xuất, kinh doanh, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thôn, tổ dân phố văn minh, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.

Chia sẻ
 

Hội Cựu chiến binh huyện Thái Thụy giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Thụy).

 

Năm 2020, huyện Thái Thụy có nhiều xã phải sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Để góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ này, Hội CCB huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương sáp nhập đến cán bộ, hội viên. 

Ông Nguyễn Sỹ Tạo, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, hội viên ở các xã thuộc diện sáp nhập. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, nhiệt tình với hoạt động hội, có uy tín với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân để bố trí tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ chốt các tổ chức hội sau sáp nhập. Do làm tốt công tác chuẩn bị, các bước triển khai chặt chẽ, dân chủ, bố trí cán bộ hợp lý nên sau sáp nhập các cơ sở hội vẫn duy trì hoạt động hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Quốc Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Thư: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền là nhiệm vụ quan trọng luôn được Hội CCB huyện Vũ Thư quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội từ huyện tới cơ sở tích cực tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ cấp mình với gần 1.000 ý kiến tâm huyết. Đại hội chi bộ các thôn, tổ dân phố vừa qua, toàn hội có 650 hội viên được bầu vào chi ủy, trong đó 151 người là bí thư chi bộ, 117 người là phó bí thư chi bộ, 2.228 CCB được bầu làm đại biểu đi dự đại hội đảng các cấp. Kết quả đó cho thấy vai trò của hội CCB trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền đồng thời thể hiện hội CCB luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Ông Lê Văn Điềm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giúp cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, vững vàng quan điểm, lập trường, không dao động trước khó khăn, thử thách, giữ vững bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đó, toàn hội tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp hội còn làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần giải quyết những bức xúc phát sinh từ cơ sở. Đến nay, các cấp hội đã thành lập được 65 tổ tự quản an ninh trật tự thu hút 337 hội viên tham gia, duy trì 47 tổ tự quản an toàn giao thông với 217 thành viên, 22 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, động viên 34 đối tượng nghiện ma túy đi điều trị thay thế bằng Methadone. Các câu lạc bộ, mô hình tự quản do hội CCB thành lập đã góp phần bảo đảm bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng.

Tiến Đạt 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết