Tin mới
Bảo vệ tính bền vững bất chấp nghịch cảnh ở châu Á - Thái Bình Dương

Bảo vệ tính bền vững bất chấp nghịch cảnh ở châu Á - Thái Bình Dương

Khi chúng ta đạt nửa đường để hoàn thành Chương trình nghị sự 2030 vì Sự phát triển bền vững, là thời điểm thích hợp để phản ánh về tiến trình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đẩy nhanh nỗ lực để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đã đề ra.
EU công bố kế hoạch để dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp xanh

EU công bố kế hoạch để dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp xanh

Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/3 đã trình bày một trong những trọng tâm trong chiến lược nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trong việc tạo ra các sản phẩm công nghệ sạch và tiếp cận các loại nguyên liệu thô cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh.