A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ý Yên nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở

Thực hiện lời dạy của Bác “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc”, những năm qua, Đảng bộ huyện Ý Yên luôn xác định: Công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay, nhất là công tác tuyên giáo ở cơ sở phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng để xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động cụ thể nhằm phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Từ việc tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân ở xã Yên Tân (Ý Yên) trồng dưa Nhật xuất khẩu cho hiệu quả kinh tế cao.  Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Từ việc tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân ở xã Yên Tân (Ý Yên) trồng dưa Nhật xuất khẩu cho hiệu quả kinh tế cao. 

Huyện Ý Yên hiện có 31 Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; mỗi Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, thị trấn đều có từ 4 đến 6 đồng chí; Trưởng ban do đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã trực tiếp đảm nhiệm. Ngoài ra huyện có 3 báo cáo viên cấp tỉnh, 40 báo cáo viên cấp huyện (trong đó có 31 đồng chí là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, thị trấn) và 270 tuyên truyền viên cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được đổi mới, kết hợp quán triệt bằng hình thức truyền thống với truyền hình trực tiếp trên Đài PT và TH tỉnh. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, súc tích, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết. Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ huyện Ý Yên đã có 1 tập thể và 4 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng; Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng 23 tập thể, 16 cá nhân điển hình. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn đã tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trọng tâm là tập trung thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương như: Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng (3-2), kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5); tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng… gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là chương trình xây dựng NTM, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, Đảng bộ Ý Yên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tiến hành đại hội điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng. Góp phần vào thành công này, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở đã đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công tác xây dựng các văn kiện đại hội và tuyên truyền trước, trong, sau đại hội. Để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở, hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy  tham mưu với Thường trực Huyện ủy tổ chức 6-10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp. Năm 2019, huyện mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Ủy ban MTTQ; tập huấn cho cán bộ thành viên HTX, trưởng các tổ dịch vụ trong HTX nông nghiệp; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4... Ban Tuyên giáo các cấp đã thể hiện tốt vai trò tham mưu với cấp uỷ, chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác tuyên giáo; qua đó góp phần động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sản xuất, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương. Những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong huyện đã được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 toàn huyện ước đạt 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,83%. Huyện Ý Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, về đích sớm gần 2 năm so với mục tiêu đề ra; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Hiện nay, huyện đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, thôn xóm NTM kiểu mẫu; đã có 4 xã đạt xã NTM nâng cao và đang thẩm định thôn xóm NTM kiểu mẫu trên toàn huyện. Năm 2019, Đảng bộ huyện có 16 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 60 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 597 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đều hoàn thành tốt và hoàn thành nhiệm vụ trở lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: “Để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở, thời gian tới, huyện Ý Yên tập trung vào các giải pháp cụ thể. Trong đó, từng cấp ủy, người đứng đầu phải nhìn nhận rõ hơn về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, cần xác định công tác tuyên giáo có vị trí đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, nhạy bén chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng tăng tính tương tác, chủ động, nhạy bén, thiết thực, hiệu quả, tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân, triển khai tốt công tác tuyên truyền miệng, nỗ lực “đi trước một bước” trên mặt trận tư tưởng. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, nhất là cán bộ tuyên giáo ở cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết