A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu "Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững"

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, các ý kiến tham luận vào Dự thảo Báo cáo Chính trị đã tập trung phân tích kỹ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành, địa phương để góp phần xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Báo Nam Định xin trích giới thiệu một số ý kiến tham luận tại Đại hội.

…Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, sau 5 năm triển khai xây dựng NTM nâng cao, 2 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, huyện Hải Hậu đã đạt được kết quả bước đầu. Tất cả các tiêu chí như: Về hạ tầng kinh tế - xã hội; giáo dục, y tế, văn hóa; cảnh quan, môi trường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đạt và vượt. Tiêu biểu như: Cải tạo, nâng cấp hàng trăm km đường liên xã, liên thôn, xóm, đường nội đồng; xây dựng mới gần 20 nghìn cột đúc, đèn led, đường điện ngầm thắp sáng các tuyến đường; trồng 500km đường hoa, xây dựng 90 tuyến đường hoa kiểu mẫu; 34/34 xã, thị trấn đang đầu tư nâng cấp khu xử lý rác thải tập trung theo hướng thân thiện với môi trường; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%; thu nhập thực tế bình quân 70 triệu đồng/người/năm... Đến hết năm 2019, đã có 524/546 (bằng 96%) xóm,  tổ dân phố đạt NTM nâng cao, 13 xã, thị trấn cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu tháng 12-2020 có 100% các xóm, tổ dân phố và xã, thị trấn đạt NTM nâng cao. Kết quả sau 2 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu đã có trên 20 nghìn hộ dân đạt 6/6 tiêu chí NTM kiểu mẫu; 133/546 xóm, tổ dân phố đạt 10/10 tiêu chí xóm, tổ dân phố NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”. Có 3 xã gồm: Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu đã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh thẩm định để xét công nhận. Để hoàn thành tiêu chí xây dựng xã, thị trấn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong 5 năm toàn huyện đã huy động gần 1.000 tỷ đồng (riêng xây dựng NTM kiểu mẫu 254 tỷ đồng), nhân dân đã ủng hộ gần 100 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội.

Việc triển khai thành công bước đầu trong xây dựng NTM kiểu mẫu ở Hải Hậu, ngoài việc triển khai các bước như các đơn vị khác, Đảng bộ huyện chú trọng khai thác giá trị truyền thống, đặc trưng riêng và vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương làm lên sức mạnh cộng đồng; thể hiện ở 3 điểm nhấn, là:

- Thứ nhất: Xây dựng NTM phải bắt đầu từ mỗi người dân, hộ gia đình; xóm, tổ dân phố, người dân phải thực chất là chủ thể trong xây dựng NTM, nên huyện đã xây dựng mô hình gia đình NTM với 6 tiêu chí; xóm, tổ dân phố với 10 tiêu chí. Việc hoàn thành các tiêu chí gia đình và xóm, tổ dân phố NTM là tiền đề quan trọng để các xã, thị trấn hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu.

- Thứ hai: Huyện đã hun đúc, khơi dậy nét đẹp, truyền thống văn hóa “Tứ tính, Cửu tộc” được hình thành từ hơn 500 năm trước, truyền thống 41 năm là điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước tạo nên sức mạnh cộng đồng, động lực, làn sóng trong phong trào thi đua xây dựng NTM giữa các hộ dân, giữa các xóm, tổ dân phố; sự hòa thuận của đồng bào lương giáo trong từng khu dân cư và việc xây dựng NTM đã trở thành nhu cầu hàng ngày, nét đẹp văn hóa của đa số người dân Hải Hậu.

- Thứ ba: Làm tốt công tác xã hội hóa, khơi dậy, động viên sức mạnh của cả huyện, các chức sắc tôn giáo, con em xa quê quan tâm ủng hộ vật chất và tinh thần trong xây dựng NTM.

Qua triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” Đảng bộ Hải Hậu rút ra một số kinh nghiệm bước đầu:

Một là: Phải quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, cụ thể hoá bằng các văn bản chỉ đạo của cấp mình đúng, trúng, phù hợp với thực tiễn có tính khả thi cao sát với tình hình cơ sở. Có sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình.

Hai là: Các cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để người dân nông thôn nhận thức rõ: Xây dựng NTM là làm cho chính mình, nhân dân là người hưởng thụ; người dân phải là chủ thể chính trong xây dựng NTM, đồng thời có cơ chế khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua.

Ba là: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, tạo niềm tin, sức lan tỏa, chỗ dựa vững chắc cho nhân dân làm theo.

Bốn là: Chủ động, sáng tạo lựa chọn bước đi, cách làm phù hợp, lựa chọn khâu đột phá vào các tiêu chí khó; tiêu chí chủ đạo quyết định trong xây dựng NTM và trong phát triển kinh tế - xã hội vừa đáp ứng yêu cầu chung vừa phải phù hợp với phong tục tập quán để người dân đúng là chủ thể thực hiện.

Năm là: Coi trọng phát huy dân chủ, đồng thuận của nhân dân, tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời những băn khoăn, nhu cầu chính đáng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân (năm 2019, 2020 đã có 100% xã, thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân); chăm lo phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế - văn hóa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, quan tâm các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng để họ có mức sống bằng và cao hơn mức sống chung của huyện./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết