A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung các giải pháp, quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2019 ước đạt 3.400 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 3.122 tỷ đồng, đạt 68% dự toán. Phân tích chỉ số thu cho thấy, trừ thu cấp quyền sử dụng đất thì kết quả thu nhiều khoản thuế, phí, lệ phí, nhất là thu khối các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thấp, dẫn tới nguy cơ một số huyện như: Mỹ Lộc, Xuân Trường, Trực Ninh, Hải Hậu và thành phố Nam Định không hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019.

Cán bộ Chi Cục Thuế tỉnh rà soát, phân loại để đôn đốc các khoản thu còn nợ đọng.
Cán bộ Chi Cục Thuế tỉnh rà soát, phân loại để đôn đốc các khoản thu còn nợ đọng.

Trước thực tế này, ngày 24-10, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng thu, chi ngân sách. Trong đó, chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào ngân sách Nhà nước; chủ động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật thuế; rà soát, thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, chuyển giá; đôn đốc người nộp thuế chấp hành đầy đủ, đúng thời hạn các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa, trừ thu tiền sử dụng đất năm 2019, tăng tối thiểu 5%. Đồng chí Vũ Đình Hồng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, Cục Thuế tỉnh đã làm việc với UBND các huyện đề nghị quan tâm chỉ đạo các đơn vị quản lý, thu thuế địa phương theo dõi chặt chẽ các nguồn thu, tiến hành đánh giá phân tích các khoản thu; chú ý đánh giá nguồn thu từ quyền sử dụng đất, kịp thời quản lý chặt chẽ các khoản thu tài nguyên; tập trung chỉ đạo thu doanh nghiệp và hộ kinh doanh; lấy nguồn thu tăng bù nguồn thu giảm, phấn đấu hoàn thành tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước. Để nâng cao kết quả thu thuế khối doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; yêu cầu các đơn vị trực thuộc hàng tháng gửi thư điện tử thông tin về tình hình thu, thường xuyên báo cáo để lãnh đạo các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo. Về phía các địa phương, ngay từ cuối quý II, sau khi cân đối, ước kết quả thu hết năm 2019, các huyện, thành phố có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu đã chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý thu nộp thuế, phí, lệ phí; chủ động xác định những hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý thu nộp thuế, phí, lệ phí như: Tình trạng quản lý hộ sản xuất, kinh doanh, quản lý thu phí, lệ phí chưa chặt chẽ, chưa kịp thời đưa hộ kinh doanh mới vào bộ thuế quản lý thu theo quy định; các biện pháp xử lý truy thu nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế còn chưa kiên quyết, hiệu quả chưa cao (nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh); việc chấp hành thực hiện các luật thuế chưa nghiêm, thất thu ở một số ngành nghề kinh doanh; tồn đọng thuế lĩnh vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa giảm...

Với mục tiêu đảm bảo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và giữa các cơ sở kinh doanh, tăng cường quản lý thu nộp thuế, phí, lệ phí năm 2019, các huyện, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí... để các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiểu và tự giác chấp hành. Tăng cường các biện pháp chống nợ đọng, thất thu ngân sách, tập trung vào các chỉ tiêu thu còn thấp; triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ đọng thuế tại các doanh nghiệp. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp kê khai thuế đảm bảo sát với quy mô kinh doanh, quản lý chặt chẽ các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Rà soát, phân loại lập danh sách các doanh nghiệp nợ đọng thuế, cố tình chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ thuế, chuyển cơ quan Công an phối hợp đôn đốc, xử lý theo pháp luật. Tại huyện Xuân Trường, hết tháng 7-2019 kết quả thu ngân sách mới đạt 51% dự toán và ước thực hiện cả năm chỉ đạt khoảng 90% dự toán tỉnh giao, tương đương mức hụt thu để cân đối chi trên địa bàn là 7 tỷ đồng. Theo đó, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn xác định thu ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu đến tận tháng cuối và ngày cuối cùng của năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ở mức cao nhất. UBND các xã, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế huyện tiếp tục kiện toàn Hội đồng tư vấn Thuế, tăng cường cán bộ phối hợp với cán bộ thuế quản lý địa bàn để thực hiện tốt công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu phát sinh. Tập trung chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; đôn đốc thu các khoản còn nợ đọng vào ngân sách Nhà nước (tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu cố định tại xã) đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước được huyện giao./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết