A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước

Bình Ðịnh vừa được xếp thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước về chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước góp phần thu hút các DN tham gia đầu tư vào tỉnh ta.

- Trong ảnh: Một góc Khu kinh tế Nhơn Hội - khu vực đã thu hút được nhiều dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời).

Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (với tên viết tắt tiếng Anh là POBI) là một sáng kiến quốc gia, được thực hiện độc lập bởi các tổ chức nghiên cứu, phi lợi nhuận. POBI 2019 được thực hiện chính bởi hai tổ chức thành viên  của Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) là Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), với sự hỗ trợ của Tổ chức Oxfam  và Viện Konrad Adenauer tại Việt Nam, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách Nhà nước”. Bên cạnh việc xếp hạng thứ bậc, chỉ số POBI còn là công cụ tham chiếu để người dân tham gia vào quá trình quản lý ngân sách nhà nước cùng với các cấp chính quyền, qua đó tăng tính hiệu quả cho mục tiêu chi ngân sách của địa phương. 

● Ông đánh giá như thế nào về kết quả xếp hạng POBI của tỉnh năm 2019, xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trong cả nước?

- POBI là công cụ giúp các tỉnh, thành phố có thể tham chiếu và đo lường mức độ công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) và mức độ thực thi Luật NSNN năm 2015. POBI được khảo sát dựa trên 6 yếu tố gồm: Tính sẵn có, tính công khai, tính đầy đủ, tính kịp thời, tính thuận tiện, tính đầy đủ. Qua 3 vòng khảo sát, nhóm nghiên cứu thực hiện chấm điểm theo các bộ tiêu chí đề ra.

 

POBI 2019 là khảo sát dựa trên bằng chứng về công khai các tài liệu ngân sách địa phương của toàn bộ tất cả các tỉnh, thành phố Việt Nam. Nguồn minh chứng là các tài liệu ngân sách tỉnh được công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND, HÐND, Sở Tài chính và Sở KH&ÐT của tỉnh theo đúng hạn định. Chỉ số công khai minh bạch của Việt Nam (OBI) 2019 và Chỉ số công khai minh bạch Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) 2019, và POBI 2019 cùng tạo nên bức tranh toàn cảnh về tình hình công khai, minh bạch ngân sách các cấp tại Việt Nam.

Kết quả chỉ số POBI năm 2019, Bình Định xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, thuộc nhóm các tỉnh thực hiện công khai NSNN đầy đủ và có mức điểm 86,41 điểm/100 điểm, tăng 19 bậc so với năm 2018 (56,15 điểm), những kết quả nêu trên thể hiện được sự nỗ lực và bước tiến đáng ghi nhận về mức độ công khai minh bạch NSNN của địa phương.

Để đạt được bước tiến đáng ghi nhận đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định và sự chủ động tham mưu kịp thời của cơ quan Tài chính đối với công tác công khai ngân sách. Việc thực hiện tốt công khai ngân sách sẽ tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận, tham gia xây dựng dự toán ngân sách và giám sát quá trình quản lý, sử dụng NSNN, bên cạnh đó, việc minh bạch ngân sách cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu tham nhũng và tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực công.

● Đây là năm thứ 3 tỉnh ta thực hiện các đánh giá theo chỉ số POBI, năm sau đều cao hơn năm trước…

- Khảo sát POBI có vai trò rất quan trọng, giúp địa phương có thể đo lường mức độ công khai minh bạch về ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị cũng như trách nhiệm của địa phương trong việc công khai minh bạch về ngân sách và với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, chỉ số POBI của Bình Định sẽ góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người dân, DN đối với công tác quản lý, điều hành ngân sách tại Bình Định; đồng thời công khai minh bạch NSNN của địa phương tạo thuận lợi cho công tác điều hành NSNN và là cơ sở thu hút các nguồn vốn đầu tư mới vào Bình Định góp phần phát triển KT-XH của địa phương trong thời gian đến.

● Trong các nhóm tiêu chí đánh giá, việc tạo điều kiện cho công dân tiếp cận và tham gia vào quản lý NSNN chưa được đánh giá cao, Sở Tài chính tiếp tục cải thiện tiêu chí này như thế nào?

- Trong thời gian qua, để tạo điều kiện cho công dân tiếp cận và tham gia vào quản lý NSNN, trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính đã mở các chuyên mục “Công khai ngân sách” để công khai đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu về NSNN và chuyên mục “Hỏi và đáp” để tiếp nhận và giải đáp kịp thời các ý kiến thắc mắc, góp ý của người dân trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được câu hỏi.

Trong thời gian đến, để tiếp tục cải thiện tiêu chí này, Sở Tài chính sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và thu hút sự quan tâm của người dân đối với hoạt động NSNN, giúp người dân thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát trong quá trình quản lý, sử dụng NSNN của các ngành, các cấp; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai ngân sách để tạo điều kiện tối đa cho người dân được tiếp cận và khai thác thông tin NSNN; tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai ngân sách của các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách và tổ chức được NSNN hỗ trợ, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật NSNN. 

● Xin cảm ơn ông!

THU DỊU (Thực hiện)

 

 


Nguồn:www.baobinhdinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết