A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt

Thực hiện Quyết định số 358/QÐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28-7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch (số 66/KH-UBND) đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng pháp luật về ATGT đường sắt… Quản lý chặt chẽ đất dành cho đường sắt, giải tỏa lấn chiếm đảm bảo trật tự hành lang an toàn đường sắt. Tổ chức quản lý chặt chẽ, kiềm chế không để phát sinh lối đi tự mở; thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo ATGT đường sắt. Lộ trình thực hiện Kế hoạch: từ nay đến hết năm 2020 tổ chức quản lý chặt chẽ kiềm chế không để phát sinh mới lối đi tự mở; thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo ATGT đường sắt; rào ngay các lối đi tự mở ở các vị trí không phải xây dựng công trình phụ trợ (cầu vượt, đường gom...); đồng thời, bố trí để người và phương tiện giao thông đi theo các lối đi khác; đối với lối đi tự mở rộng hơn 3m và mật độ giao thông thấp, không phải đường trục chính giao thông của địa phương thì tiến hành thu hẹp lối đi để hạn chế phương tiện cơ giới, nhằm làm giảm nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt. Giai đoạn từ năm 2021-2025 thực hiện quản lý chặt chẽ đất dành cho đường sắt, giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt; xây dựng hàng rào, đường gom để thực hiện xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh; xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách giữa đường sắt với đường gom với tổng chiều dài khoảng 15,7km để xóa bỏ 249 lối đi tự mở hiện có trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở GTVT là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 358/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với UBND thành phố Nam Ðịnh và các huyện có đường sắt đi qua, cơ quan quản lý đường sắt thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT đường sắt; tổ chức phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm đất dành cho đường sắt; bố trí lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong giao thông đường sắt, đường bộ tại các lối đi tự mở; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Giao UBND thành phố Nam Ðịnh, UBND các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên xây dựng kế hoạch (phân công nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể tham gia; lập tổng kinh phí thực hiện kế hoạch; chủ động bố trí nguồn kinh phí thực hiện (từ nguồn ngân sách của thành phố, huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác); đề xuất kinh phí hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh và ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh...) để tổ chức thực hiện. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp Thanh tra Sở GTVT, chính quyền địa phương có đường sắt đi qua, cơ quan quản lý đường sắt thực hiện việc giải tỏa các công trình vi phạm hành lang ATGT đường sắt, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT đường sắt.

Ðịnh kỳ 6 tháng và hàng năm các địa phương và các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh, Bộ GTVT, Cục Ðường sắt Việt Nam./.

Thành Trung

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết