A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển hơn 3 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm và xuất khẩu lao động

UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương cho chuyển số vốn thu hồi được từ số tiền hơn 3 tỷ đồng, thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sang cho vay hỗ trợ tạo việc làm trong nước và xuất khẩu lao động nước ngoài.

UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương cho chuyển số vốn thu hồi được từ số tiền hơn 3 tỷ đồng, thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sang cho vay hỗ trợ tạo việc làm trong nước và xuất khẩu lao động nước ngoài.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH và các cơ quan liên quan thực hiện cho vay hỗ trợ việc làm trong nước và xuất khẩu lao động nước ngoài với số tiền nêu trên theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

 

Theo thông tin từ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, trong năm 2019, các địa phương trong tỉnh đã phê duyệt 2.249 dự án hỗ trợ tạo việc làm trong nước với tổng số tiền cho vay là 83,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.300 lao động. Bên cạnh đó, đã cho vay vốn để tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng cho 509 người với tổng số tiền 42,9 tỷ đồng.

 

SAO LY 

 

 

 


Nguồn: www.baobinhdinh.com.vn