A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chú trọng chất vấn, trả lời chất vấn trong đảng

Năm 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Ðảng bộ TX Hoài Nhơn đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng. Nhờ vậy, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị,

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng ở Hoài Nhơn:

Năm 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Ðảng bộ TX Hoài Nhơn đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng. Nhờ vậy, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương. 

Kiểm tra giám sát là khâu “then chốt”

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoài Nhơn Văn Thanh Gia cho hay: Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, khâu “then chốt” để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năm 2020, Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo có liên quan của cấp trên thành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS phù hợp và sát với thực tế yêu cầu của nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong năm, qua công tác KTGS, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên. Trong đó, khai trừ đảng 2 đảng viên, cảnh cáo 7 đảng viên, khiển trách 15 đảng viên.  

Trao giấy khen của Thị ủy Hoài Nhơn cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác xây dựng đảng và KTGS, thi hành kỷ luật trong đảng năm 2020.  Ảnh: THỊ ỦY HOÀI NHƠN

Đáng ghi nhận trong công tác KTGS ở Đảng bộ TX Hoài Nhơn là công tác chất vấn, trả lời chất vấn trong đảng được đặc biệt quan tâm. Trong năm, đã thực hiện 9 cuộc chất vấn tại đảng ủy các phường, xã gồm: Hoài Thanh, Hoài Hương, Tam Quan Bắc, Hoài Châu... Nội dung chất vấn chủ yếu liên quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường, hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay từ ngân sách nhà nước… Qua chất vấn và trả lời chất vấn đã tăng cường tính dân chủ, công khai, minh bạch; đề cao chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy viên; tăng cường tính đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Ngoài ra, UBKT Thị ủy Hoài Nhơn đã tiếp nhận và xử lý 24 đơn thư tố cáo, phản ánh. Kết quả, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 đảng viên.

Tăng cường niềm tin của đảng viên và nhân dân

Theo đồng chí Văn Thanh Gia, qua thực tiễn công tác KTGS, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng bộ. Việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình; việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy, UBKT các cấp kịp thời, đúng quy định.

Kết quả đánh giá xếp loại, năm 2020, trên địa bàn thị xã có 24/71 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (33,8%); 43/71 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (60,6%); 4/71 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ (5,6%); không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn đã khen thưởng đối với Đảng ủy và UBKT Đảng ủy các đơn vị: Phường Tam Quan Nam, phường Hoài Thanh Tây, xã Hoài Hải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật trong đảng năm 2020.

Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn Phạm Trương cho hay: Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Đảng bộ thị xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các quyết định, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong đảng. Bên cạnh đó, Thị ủy cũng tập trung quán triệt Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 2.12.2020 của UBKT Trung ương hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình KTGS, thi hành kỷ luật trong đảng đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, tập trung KTGS công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

N. HÂN

 


Nguồn:www.baobinhdinh.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết