A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cần có giải pháp khuyến khích phát triển hoạt động khoa học công nghệ

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều hướng về Đại hội với niềm phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách chiến lược mang tính đột phá trong nhiệm kỳ mới, xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững. Phóng viên Báo Nam Định đã ghi lại những suy nghĩ của đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động khoa học và công nghệ (KH và CN) đã hướng vào việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX; chủ động đổi mới, sáng tạo, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

 

Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng, nhân rộng vào sản xuất, đời sống mang lại hiệu quả rõ rệt, đã khẳng định vai trò, vị thế của KH và CN trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH và CN trong sản xuất và đời sống, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, được đẩy mạnh đã góp phần tích cực vào tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ có hiệu quả chương trình phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh cho các sản phẩm của địa phương; từng bước hình thành thị trường công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp; tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh tới cơ sở kết hợp với nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh; quản lý tốt công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân... 5 năm qua, hoạt động KH và CN đã tạo ra những giá trị vật chất to lớn góp phần khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiều chương trình kinh tế - xã hội quan trọng.

 Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, là đảng viên, đại diện cho lớp cán bộ tri thức trẻ ngành KH và CN, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng phát triển tỉnh nhà trong tình hình mới, nâng cao đời sống nhân dân, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, mạnh hơn. Tôi mong muốn Đại hội sẽ bàn thảo và quyết đáp các giải pháp tạo đà cho phát triển sự nghiệp KH và CN, để KH và CN và đổi mới sáng tạo thực sự là nền tảng, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó có những chủ trương, chính sách tạo cơ hội để lớp trí thức trẻ chúng tôi được phát huy năng lực, cống hiến phục vụ sự nghiệp phát triển KH và CN nói riêng, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nói chung./.

Vũ Quốc Đạt
Trưởng Phòng Quản lý khoa học
(Sở Khoa học và Công nghệ)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết