Chuyển hơn 3 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm và xuất khẩu lao động

Chuyển hơn 3 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm và xuất khẩu lao động

UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương cho chuyển số vốn thu hồi được từ số tiền hơn 3 tỷ đồng, thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sang cho vay hỗ trợ tạo việc làm trong nước và xuất khẩu lao động ...
Xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông đường sắt

Xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông đường sắt

Từ đầu năm đến nay CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành công tác tuần tra, qua đó đã xử lý 40 trường hợp vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu khi đi qua đường ngang, tước giấy phép lái xe 15 trường hợp, phạt tiền gần 30 triệu đồng.
Dồn lực cho mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới nâng cao

Dồn lực cho mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới nâng cao

Với nhận thức nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục đóng vai trò chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; làm nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, vì vậy xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường ...