Hợp tác xã kiểu mới vùng đồng bằng sông cửu long

Đại diện các HTX tại Cần Thơ cho rằng, sau một năm thực hiện quyết định 445 của Thủ Tướng Chính Phủ TP Cần Thơ đã làm được: Chọn 15 HTX về sản xuất lúa, thuỷ sản, trái cây để đầu tư theo hình thức thí điểm; Phân công Sở KH&ĐT; Sở Nông nghiệp PTNT và Liên minh HTX để củng cố và phát triển HTX theo hướng dẫn của Quyết định  số 445 TTg. Cần Thơ xây dựng kế hoạch thực hiện hai chương trình lớn: HTX liên kết với Viện lúa ĐBSCL sản xuất lúa giống theo đơn đặt hàng gồm 150 ha lúa. Liên kết HTX và doanh nghiệp  sản xuất 10.000ha lúa theo tiêu chuẩn sạch và an toàn cung cấp cho thị trường.