|
  • :
  • :

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả HTX do phụ nữ quản lý

Sáng 17/3, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến khởi động Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"; phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện ...