Tin hot
Ông Vương Đình Huệ được đề cử để bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Ông Vương Đình Huệ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đề cử để bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, bốn nhân sự khác được giới thiệu để bầuÔng Vương Đình Huệ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ...