Tin hot
Liên tiếp phát hiện cơ sở kinh doanh phân bón hết hạn sử dụng, kém chất lượng
Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), trong thời gian gần đây, một số Cục QLTT tỉnh, thành phố đã liên tiếp phát hiện cơ sở kinh doanh phân bón quá hạn sử dụng, kém chất lượng, vi phạm về ...